Trang chủ Khoa Dược - TTB
I. NHÂN SỰ
 
 1. DS CKII. Dương Văn Cường - Trưởng khoa

 2. DS. Đặng Thị Hồng Xuân - Phó trưởng khoa

 3. DSCĐ. Tô Thị Thanh Thư

 4. DS. Phan Hồng Diễm

 5. DSĐH. Trần Thị Thu Quyên

 6. DSCĐ. Cao Thị Thùy

 7. DS. Khưu Minh Ngọc

 8. DSCĐ. Trịnh Thị Mai Chi

 9. DS. Huỳnh Thị Cẩm Tú

 10. DSĐH. Trần Phú

 11. DSCĐ. Thạch Thị Phương Thủy

 12. DS. Huỳnh Tuyết Ngân Tâm

 13. DSĐH. Vũ Thị Hương

 
II. NHIỆM VỤ
- Xây dựng kế hoạch và thực hiện cung ứng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động chuyên môn;
- Thực hiện bảo quản, thông tin, hướng dẫn sử dụng thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế, hóa chất, trang thiết bị theo quy định;
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE