Trang chủ Khoa HSCC
I. NHÂN SỰ
 
 1. BS. Lê Thanh Trung - BS đa khoa, Trưởng khoa

 2. BS. Trương Thành Hương - BS đa khoa, Phó trưởng khoa

 3. BS. Lý Thị Thanh Thảo
 4. CNĐD. Thạch Thị Thỏng - Điều dưỡng trưởng

 5. ĐD. Trương Ngọc Ngân

 6. ĐD. Trần Thanh Vũ

 7. CNĐD. Trần Thị Phe

 8. ĐD. Nguyễn Thị Út Hồng

 9. ĐD. Trần Thị Hồng Nhanh

 10. ĐD. Ung Thị Thu Thúy

 11. CNĐD. Trần Thị Thanh Phương
 
II. NHIỆM VỤ
 

- Tiếp nhận tất cả các ca bệnh nặng từ các nơi chuyển đến và bệnh nhân tự đến;

- Xây dựng kế hoạch và thực hiện chăm sóc, điều trị nội trú cho tất cả các trường hợp bệnh nặng, bệnh cấp cứu hồi sức tại Trung tâm;

- Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn của Bộ Y tế và các quy định khác của pháp luật;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE