Trang chủ Khoa Khám bệnh
I. NHÂN SỰ
 

1. BS. Danh Sâm Bộ - Phó trưởng khoa

2. CNĐD. Phạm Thị Mén - Điều dưỡng trưởng

3. BS. Lâm Minh Dũng - BS đa khoa

4. BS. Lâm Trần Tố Thuyên - BS Y học cổ truyền

5. BS. Cao Thành Minh - BS đa khoa

6. BS. Ông Thị Ngọc Hân - BS đa khoa

7. BS. Kim Thị Dương - BS Nha khoa

8. YS. Thạch Thị Xuân Mai

9. ĐD. La Thu Thảo

10. YS. Trần Thị Kiều Oanh

11. YS. Trần Thị Phương

12. YS. Thạch Minh Lợi

13. YS. Lâm Thị Bích Thi

14. CNĐD. Lê Thị Hoài Nghi

 

II. NHIỆM VỤ
 

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tiếp nhận tất cả các trường hợp đến khám bệnh, cấp cứu;

- Thực hiện khám sàng lọc và tư vấn điều trị; tổ chức khám, điều trị ngoại trú, điều trị nghiện chất; khám sức khỏe, chứng nhận sức khỏe theo quy định;

- Phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị trong việc quản lý, giám sát hỗ trợ cho các trường hợp cần theo dõi điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng tại cộng đồng;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Trung tâm Y tế giao.

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE