Trang chủ Khoa Kiểm soát bệnh tật
I. NHÂN SỰ
 
 1. BS. Trần Kim Trung - Trưởng khoa

 2. CN. Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng khoa

 3. BS. Huỳnh Đăng Quang

 4. BS. Trần Thị Kiều Linh
 5. YS. Dương Kim Thắng

 6. YS. Võ Quốc Trạng

 7. YS. Huỳnh Kim Y

 8. YS. Kim Thị Bảo Trân

 9. YS. Nguyễn Quốc Thắng

 10. CN. Lý Thị Ngọc Oanh

 11. YS. Thạch Minh Trung

 12. YS. Ngô Mỹ Ngọc

 13. CN. Huỳnh Thị Cẩm Miêu

 14. DSCĐ. Lê Vũ Liêm

 15. DS. Dương Ngọc Thùy

 16. YS. Dương Quốc Khởi

 17. KS. Trương Hoàng My

 
II. NHIỆM VỤ
 

- Quản lý tình hình các bệnh truyền nhiễm gây dịch trong địa phương, Thường xuyên điều tra, giám sát, phát hiện dịch, nắm chắc tình hình bệnh truyền nhiễm, trên cơ sở đó lập kế hoạch phòng chống và kiểm soát bệnh một cách chủ động cho địa phương.

- Tổ chức và chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp khi dịch xảy ra. Thực hiện và chấp hành nghiêm chỉnh chế độ báo cáo theo qui định. Các thông tin báo cáo phải đảm bảo đầy đủ, chính xác kịp thời.

- Xác minh kịp thời tác nhân gây ra bệnh truyền nhiễm gây dịch đặc biệt là sốt xuất huyết, cúm A H1N1, tay chân miệng, ngộ độ thực phẩm, hóa chất... để có kế hoạch chủ động phòng chống một cách hiệu quả. Kết hợp với các cơ sở khám, triển khai các biện pháp báo cáo dịch, cách ly, điều trị, cấp cứu ,tổ chức điều trị tại ổ dịch, xử lý ổ dịch nhằm bao vây dập tắt dịch nhanh chóng, hạn chế tử vong.

- Tổ chức quản lý ổ dịch, theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, thu thập thông tin, số liệu, thống kê báo cáo, lập bản đồ, biểu đồ dịch tễ, lưu trữ số liệu...

- Lập kế hoạch đào tạo, huấn luyện cho tuyến trước về dịch tễ, triển khai các dự án nghiên cứu phục vụ cho công tác phòng chống dịch và quản lý dịch tễ tại địa phương.

- Xây dựng kế hoạch vật tư phòng chống dịch bao gồm thuốc men, hóa chất, phương tiện trang bị chuyên dùng... để đáp ứng nhu cầu sử dụng thường xuyên và chi viện cho tuyến trước.

- Tổ chức thực hiện các biện pháp sát khuẩn, tẩy uế, diệt côn trùng, diệt chuột...Giám sát thường xuyên các véctơ truyền bệnh để dự báo nguy cơ dịch và có kế hoạch dự phòng trước.

- Triển khai thực hiện các chương trình, dự án phòng chống bệnh nhiễm khuẩn.

- Phối hợp với TTYTDP Tỉnh trong công tác giám sát môi trường lao động, kiểm soát các yếu tố độc hại (bụi, hơi, khí độc, tiếng ồn, ánh sáng, vi khí hậu trong môi trường lao động...), các điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn, để cùng các cơ quan chức năng có biện pháp khắc phục, cải thiện điều kiện lao động.

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp và tham gia giám định bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Quản lý sức khỏe người lao động, lập hồ sơ sức khỏe, phân loại sức khỏe, thống kê tình hình bệnh nghề nghiệp, tỷ lệ bệnh tật, tai nạn lao động của các đơn vị sản xuất đóng tại địa phương.

- Quan hệ, hợp đồng với khoa y tế lao động Tỉnh, Liên hiệp xí nghiệp để kiểm soát, quản lý tình hình ô nhiễm môi trường của các đơn vị sản xuất đóng trên địa phương để cùng có biện pháp khống chế, giải quyết ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra, thẩm định các hoá chất theo danh mục qui định, tuyên truyền giáo dục các biện pháp chống nhiễm độc hóa chất. Quản lý tình hình sử dụng các hóa chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động và các đối tượng khác.

- Tham gia nghiên cứu để khống chế các bệnh nghề nghiệp và xác  định bổ xung vào danh mục bệnh nghề nghiệp.

- Quản lý vệ sinh nguồn nước uống, thường xuyên kiểm tra, theo dõi chất lượng các nguồn nước uống và nước sinh hoạt của nhân dân, đôn đốc thực hiện các biện pháp bảo vệ và xử lý nhằm đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh đã qui định. Tham gia thẩm định, xét duyệt các dự án cung cấp nước sạch của địa phương.

- Phối hợp với ngành môi trường để quản lý, đánh giá tác động của nước thải đối với sức khỏe.

- Tham gia quản lý, chỉ đạo chuyên môn và tổ chức đào tạo về y tế trường học ở địa phương

- Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến sức khỏe môi trường và Y tế trường học ở địa phương.

- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và thực hiện công tác VSATTP và dinh dưỡng. Giám sát kiểm tra việc thực hiện các qui định hiện hành về việc an toàn thực phẩm trên địa bàn Huyện.

- Phối hợp liên ngành kiểm tra, giám sát chất lượng VSATTP lưu thông trên thị trường kể cả thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu.

- Theo dõi, kiểm tra, thẩm định, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến. Lưu thông, buôn bán thực phẩm và các cơ sở ăn uống trên địa bàn quản lý.

- Tổ chức tập huấn kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, chế biến và phục vụ ăn uống, kể cả cơ sở liên doanh.

- Hướng dẫn tuyến dưới thực hiện công tác giám sát, kiểm tra về chất lượng VSATTP đối với các  dịch vụ ăn uống, hàng rong…..

- Kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra các vụ ngộ độc thực phẩm.

- Tổ chức đào tạo, bồi dưởng về chuyên môn, nghiệp vụ cho các cán bộ chuyên trách và các đối tượng khác trên địa bàn Huyện.

- Thực hiện chế độ thống kê báo cáo theo qui định.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE