KHOA HỒI SỨC CẤP CỨU

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 
2. NHIỆM VỤ

Là khoa lâm sàng có nhiệm vụ:

- Tổ chức tiếp nhận người bệnh đến cấp cứu.

- Khám bệnh, chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.