1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
khoa kham 2018 001
2. NHIỆM VỤ

- Tổ chức tiếp nhận người bệnh đến khám.

- Khám bệnh và chọn lọc người bệnh vào điều trị nội trú, thực hiện công tác điều trị ngoại trú và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Tổ chức dây chuyền khám sức khỏe theo nhiệm vụ được giao.

- Trưởng khoa phải chịu trách nhiệm về chất lượng khám chuyên khoa, điều trị người bệnh ngoại trú tại khoa khám; cử cán bộ chuyên khoa có trình độ chuyên môn kỹ thuật thực hiện việc khám, chữa bệnh chuyên khoa.

- Khoa khám được bố trí một chiều theo quy định, có đủ thiết bị y tế.

- Bố trí điều dưỡng có kinh nghiệm về chuyên môn kỹ thuật, có tinh thần trách nhiệm, thái độ niềm nở hòa nhã, trang phục chỉnh tè tiếp đón người bệnh ngay từ lúc ban đầu.

- Tổ chức nơi chờ có đủ ghế ngồi, nước uống cho người bệnh.

- Tuyên truyền giáo dục phòng dịch bệnh và giáo dục sức khỏe với các hình thức thích hợp.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

LIÊN KẾT WEBSITE