Trang chủ PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN Khoa xét nghiệm - CĐHA

KHOA XÉT NGHIỆM - CĐHA

1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 XETNGHIEM 001
2. NHIỆM VỤ

Tham mưu cho giám đốc Trung tâm về việc xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch xét nghiệm cận lâm sàng đối với các bệnh thuộc phạm vi bệnh nội ngoại tr, y tế dự Phòng.

  

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

LIÊN KẾT WEBSITE