Trang chủ PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN Phòng Kế hoạch - NV - QLCL
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 so do to chuc 2018
2. NHIỆM VỤ
  • Xây dựng kế hoạch tổng hợp năm, quý, tháng của Trung tâm, tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả rút kinh nghiệm việc thực hiện các kế hoạch đó.
  • Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tại Trung tâm và tuyến dưới.
  • Nắm tình hình các mặt hoạt động của Trung tâm, thu thập thông tin, thống kê báo cáo số liệu từ các khoa, Trạm y tế xã báo cáo lên tuyến trên, chịu trách nhiệm về số liệu đã báo cáo, thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của Sở Y tế.
  • Phối hợp tổ chức các lớp hội thảo, tập huấn theo kế hoạch hàng năm.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

LIÊN KẾT WEBSITE