Trang chủ PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN Phòng Tổ chức - Quản trị - Tài Vụ
1. SƠ ĐỒ TỔ CHỨC
 phongtochuc
2. NHIỆM VỤ

- Quản lý thu, chi ngân sách viện phí và lệ phí, cấp công lệnh, tài sản theo kế hoạch được duyệt, chịu trách nhiệm theo dõi sử dụng kinh phí theo định mức cho các đơn vị và quyết toán theo qui định.

- Quản lý việc sử dụng mua sắm vật tư, hóa chất, thuốc men... của các khoa, phòng.

- Chịu trách nhiệm toàn bộ các công việc hành chính của Trung tâm y tế: mua sắm vật tư, trang thiết bị... theo kế hoạch đã được giám đốc duyệt để phục vụ cho các hoạt động của Trung tâm y tế.

- Quản lý vật tư, tài sản, điều động phương tiện theo kế hoạch của ban giám đốc Trung tâm.

- Quản lý và tham mưu cho Ban Giám đốc Trung tâm về công tác tổ chức cán bộ, thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến công tác khám, điều trị, y tế dự phòng, y tế xã theo chế độ của Nhà nước quy định.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Hướng dẫn cài đặt Bluezone

LIÊN KẾT WEBSITE