Trang chủ Phòng Dân số - Truyền thông và GDSK

  

I. NHÂN SỰ
 
  1. CN. Cao Thị Thu Tâm - Nhân viên

  2. CN. Lữ Phương Hiền - Nhân viên

  3. CN. Huỳnh Thị Cẩm Trinh Nhân viên

  4. CĐD. Nguyễn Thị Quỳnh Anh Nhân viên

  5. CN. Nguyễn Thị Thanh Phối Nhân viên

 

II. NHIỆM VỤ 

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về DS - KHHGĐ và truyền thông giáo dục về DS - KHHGĐ trên cơ sở kế hoạch của Chi cục DS - KHHGĐ thuộc Sở Y tế và tình hình thực tế trên địa bàn huyện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Triển khai, phối hợp thực hiện các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp dịch vụ về DS - KHHGĐ như: thực hiện các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tư vấn, tầm soát, sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh; dịch vụ kế hoạch hóa gia đình; 

- Phối hợp liên ngành trong triển khai thực hiện các hoạt động về công tác dân số nhằm điều chỉnh mức sinh, kiểm soát quy mô dân số, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật. 

         - Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát chuyên môn các hoạt động về DS - KHHGĐ của chuyên trách Dân số xã và cộng tác viên DS - KHHGĐ cụm, ấp. 

- Tiếp nhận và cung cấp các phương tiện tránh thai miễn phí và tiếp thị xã hội về xã và thanh quyết toán kịp thời. 

         - Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo chuyên ngành trên cơ sở quản lý (kho dữ liệu quản lý hộ dân cư Mis và Lmis) theo quy định hiện hành. 

- Tham gia nghiên cứu khoa học, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học, kỹ thuật về lĩnh vực DS - KHHGĐ.

          - Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Trung tâm Y tế huyện giao./.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE