Trang chủ Phòng Điều dưỡng
I. NHÂN SỰ
 
  1.  CNĐD. Nguyễn Ngọc Hiền - Trưởng phòng
  2.  DSTH. Đinh Thị Bích Trang
  3.  DS. Trần Quang Diệu

 

II. NHIỆM VỤ
- Đầu mối xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;
- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong chăm sóc người bệnh;
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;
- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.
 

 

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE