Trang chủ Phòng KH-NV-QLCL
I. NHÂN SỰ
 
  1. Ths.BS. Huỳnh Đa Huýt - Trưởng phòng

  2. YS. Nguyễn Quốc Việt - Phó Trưởng phòng

  3. BS. Hồ Gia Hảo - Bác sĩ YHDP

  4. BS. Trương Thanh Tâm - Bác sĩ đa khoa

  5. DS. Tô Thị Mỹ Phương - Giám định BHYT

  6. DS. Phùng Kim Ngân - Quản lý Dược tư nhân

  7. YS. Huỳnh Ngọc Hân - Văn thư, quản lý chất lượng bệnh viện

  8. CNĐD. Trần Thị Bội Duyên - Báo cáo, thống kê

  9. ĐDTH. Nguyễn Thị Kim Cương - Quản lý hồ sơ bệnh án

  10. KS. Trần Thị Nhựt Minh - Phụ trách CNTT

 

II. NHIỆM VỤ

- Đầu mối xây dựng tháng, quý, năm; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch;

- Tổng hợp, dự trù thuốc, vật tư, hóa chất và các trang thiết bị để phục vụ cho hoạt động của Trung tâm; thu thập thông tin và phân tích số liệu liên quan;

- Quản lý và cấp phát vật tư, thuốc ... theo kế hoạch đã được phê duyệt; chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, lưu trữ hồ sơ tài liệu theo quy định;

- Phối hợp với các khoa, phòng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác nghiên cứu khoa học;

- Đầu mối tổng hợp hoạt động của các chương trình, dự án trong và ngoài nước;

- Đầu mối tổ chức và phối hợp với các khoa, phòng, đơn vị thực hiện giám sát, kiểm tra các hoạt độngtheo quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật;

- Thực hiện Quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện theo quy định tại Thông tư số 19/2013/TT-BYT ngày 12/7/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện quản lý chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại bệnh viện và Quyết định số 6858/2016/QĐ-BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;

- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc TTYT giao.

TƯ TƯỞNG - HCM

hoc-tap-va-lam-theo

VIDEO

Giới thiệu TTYT Châu Thành

Phóng Sự Ngành Y Tế Huyện Châu Thành

LIÊN KẾT WEBSITE