Trang chủ THÔNG BÁO THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ: Thuê tư vấn đấu thầu thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2023

THÔNG BÁO MỜI BÁO GIÁ: Thuê tư vấn đấu thầu thuốc cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành năm 2023

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
Địa chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3834557, Email: trungtamytechauthanh@gmail.com