Trang chủ THÔNG BÁO Thông Báo Mời Báo Giá: Hoạt chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khoẻ lái xe và khám nghĩa vụ quân sự của Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng năm 2024

THƯ BÁO MỜI BÁO GIÁ: Hoạt chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám sức khoẻ lái xe và khám nghĩa vụ quân sự của Trung Tâm Y tế huyện Châu Thành, Tỉnh Sóc Trăng năm 2024

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
Địa chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3834557, Email: trungtamytechauthanh@gmail.com