Trang chủ THÔNG BÁO Thông Báo Mời Báo Giá: Phục vụ công tác mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Trung tam Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2024

THƯ BÁO MỜI BÁO GIÁ: Phục vụ công tác mua sắm hoá chất, vật tư y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh thường xuyên của Trung tam Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng năm 2024

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
Địa chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3834557, Email: trungtamytechauthanh@gmail.com