Địa chỉ: ấp Xây Cáp, TT Châu Thành, H Châu Thành, T Sóc Trăng

  E-mail:trungtamytechauthanh@gmail.com

- Ban giám đốc: 02993 510 999

- Phòng tổ chức: 02993 834557

- Phòng kế hoạch: 02993 834 635

- Kế toán: 02993 834 618

CẤP CỨU : 02993 551 115