Trang chủ THÔNG BÁO THÔNG BÁO: Về việc công bố Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đáp ứng yêu cầu là cơ sở hướng dẫn thực hành năm 2024

THÔNG BÁOVề việc công bố Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đáp ứng yêu cầu
là cơ sở hướng dẫn thực hành năm
 2024

Mọi chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
Địa chỉ: ấp Xây Cáp, thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng
Điện thoại: 0299.3834557, Email: trungtamytechauthanh@gmail.com